XXII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

“ДИХАТЕЛНИ АЛЕРГИИ И ИМУНИТЕТ.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНАТА ТЕРАПИЯ.”

Несебър, 31.V. – 2.VI.2024

Конференция 2023 г.

Лекции от ден 1, Несебър 2023

Проф. Стоянов
Д-р Загорчев
Д-р Панайотов
Д-р Юрукова
Проф. Еюбова
Проф. Найденова
Д-р Енев

Лекции от ден 2, Несебър 2023

Д-р Карабелова
Д-р Енев
Д-р Мартин Тасон
Проф. Сарафян
Д-р Загорчев
Проф. Шишков
Д-р Жан-Марк Сайард

Лекции от ден 3, Несебър 2023

Проф. Близнакова
Д-р Енев
Д-р Добрев
Доц. Кишева
Д-р Юрукова