XXII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

“ДИХАТЕЛНИ АЛЕРГИИ И ИМУНИТЕТ.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНАТА ТЕРАПИЯ.”

Несебър, 31.V. – 2.VI.2024

Организационен научен комитет на Конференцията

Д-р Петко Загорчев

Специалист по Анестезиология и интензивно лечение, Токсикология, Спешна медицина, Ендобиогенна медицина.

Д-р Василка Юрукова

Специалист по Вътрешни болести. На свободна практика като лекар хомеопат в Пловдив от над 20 години.

Д-р Екатерина Вълчева

Специалист по Детски болести и Хигиена на детско-юношеската възраст, главен асистент в МУ Варна. 

Д-р Иван Енев

Специалист по Анестезиология и интензивно лечение, Токсикология, Спешна медицина, Ендобиогенна медицина.

За организаторите

ЦЕНТЪР ПО КЛИНИЧНАТА ХОМЕОПАТИЯ (ЦКХ)

ЦКХ е българска обучителна организация работеща с програмите на ЦОРХ и ЦОХ.

РОЛЯ

  • Да развие преподаването на Клинична Хомеопатия за лекари, дентални лекари и фармацевти.
  • Да предава знания и умения на медицинските специалисти, необходими за ежедневното практикуване на хомеопатията.
  • Да популяризира Клиничната Хомеопатия.
  • Да повишава информираността на населението относно Клиничната Хомеопатия.
  • Да повишава възможността за достъп до качествено хомеопатично лечение на пациентите чрез техните лекари.
  • Да защитава репутацията на Клиничната Хомеопатия като част от добрата медицинска практика.

 

ПЪРВИ СТЪПКИ…

Организиране на курсове по Клинична хомеопатия за лекари и фармацевти, адаптирани към съвременните медицински познания със запазване на спецификата на хомеопатичния метод на лечение

Българска медицинска хомеопатична организация (БМХО)

Българската медицинска хомеопатична организация (БМХО) съществува от 1999 година и обединява интересите на специалистите, посветили се на изучаването и практикуването на хомеопатичния метод на лечение. Тя подпомага изучаването, развитието и практическото приложение на хомеопатията в България. Целта ѝ е да създаде условия за професионални контакти – вътрешни и международни с организации, които разглеждат хомеопатията като метод на лечение, практикуван от медицински специалисти.

 

БМХО осъществява връзки с официалните медицински учреждения и организации в България – Министерството на здравеопазването, Българския лекарски съюз, Асоциацията на частнопрактикуващите лекари, Националната здравноосигурителна каса, частните осигурители и други сродни организации.

 

Тя съдейства за включването на хомеопатията като изучавана дисциплина в програмите на медицинските университети, съдейства хомеопатичните лекарства да се включат в системата на здравното осигуряване.

 

Активен член на организацията може да бъде всеки хуманен лекар, който се обучава или е завършил курсове по клинична хомеопатия по програми, одобрени от БМХО.

 

Асоциирани членове на БМХО могат да бъдат дентални лекари, магистър-фармацевти, ветеринарни лекари или студенти по тези специалности, обучаващи се или завършили курсове по клинична хомеопатия по програми, одобрени от БМХО. Асоциираните членове имат право само на съвещателен глас.