Нашите преподаватели

Д-р Петко Загорчев

Специалист по Анестезиология и интензивно лечение, Токсикология, Спешна медицина, Ендобиогенна медицина.

Работи в МБАЛ Шумен. Има частен кабинет за хомеопатични прегледи, Шумен.

Председател на Българска медицинска хомеопатична организация.

Член на етичната комисия на БЛС.

Практикува и преподава Клинична хомеопатия повече от 20 г.

Д-р Василка Юрукова

Специалист по Вътрешни болести. На свободна практика като лекар хомеопат в Пловдив от над 20 години.

От 2000 до 2012 година д-р Юрукова преподава за CEDH България в Медицинските университети в София, Пловдив и Варна. От 2006 до 2011 година  е гост лектор по хомеопатия  към Катедра по фармакология на Медицинския университет Пловдив. Преподавала е няколко години хомеопатия в САЩ за CEDH USA, в Австралия и Нова Зеландия. 

Автор на книгата „Живот без алергии“, на сайтовете www.homeopathytoday.eu и www.homeopathytoday.net и фейсбук страницата Хомеопатията днес с д-р Юрукова.

Д-р Иван Енев

Специалист по Педиатрия и Обща медицина.

Има редица публикации в областта на клиничната хомеопатия в нашия и чуждестранния печат.  Автор и съавтор на множество ръководства по Клинична хомеопатия.

Практикува и преподава Клинична хомеопатия повече от 20г.

Д-р Кирил Добрев

Специалист по Анестезиология и интензивно лечение, асистент преподавател по анестезиология и спешна медицина в МФ към Тракийски Университет – гр. Стара Загора.

Приема пациенти в Медицински комплекс “Берое”, Стара Загора.

Практикува  повече от 15 години хомеопатична терапия, има преподавателски опит в обучения по Клинична хомеопатия.

Д-р Екатерина Вълчева, д.м.

Специалист по Детски болести и Хигиена на детско-юношеската възраст, главен асистент в МУ Варна. Автор на множество публикации, има награда и стипендия за млад учен-изследовател от ХХІІІ Световен конгрес по педиатрия, Пекин 2001 г. Автор и лектор е на курсове за следдипломно обучение; лектор – консултант в инициативите „Училище за родители“. Интересите й са в областта на ранната социализация и превенция на деца от 0 до 3 години.

Приема в кабинет в МЦ „Победа“, Варна.

Практикува  повече от 15 години хомеопатична терапия, има преподавателски опит в обучения по Клинична хомеопатия.

Д-р Даниела Карабелова

Специалист по Обща медицина, работи повече от 10 години като ОПЛ, както и като асистент към катедра Обща медицина на МУ София. Д-р Карабелова има интереси в областта на интегративната медицина и прилага холистичен подход в терапията на своите пациенти. От 2014 г. работи в самостоятелна практика по клинична хомеопатия.

Месторабота: Холистичен център „Сведан“, гр. София.

Практикува  повече от 15 години хомеопатична терапия, има преподавателски опит в обучения по Клинична хомеопатия.

Д-р Айча Заралиева, д.м.

Специалист по физикална и рехабилитационна медицина при заболявания на опорно-двигателния апарат, нервната система, ревматологични заболявания, УНГ, спортен травматизъм. Специализирала е във ФРМ, ВМА София, асистент към КФМР, МУ София.  През 2021 защитава дисертационен труд по специалността си в МУ София.

Член на БЛС, АФРМ. Работи в МЦ “MedFit” – София.

Практикува  повече от 15 години хомеопатична терапия, има преподавателски опит в обучение по Клинична хомеопатия.

Д-р Габриела Кехайова, д.м.

Специалист по Фармакология, асистент в МУ Варна, катедра: Фармакология, токсикология и фармакотерапия.

Работи с пациенти в Здравен център „Д-р Кехайови“, Варна

Практикува от 9 години хомеопатична терапия.

Д-р Радостина Симеонова

Специалист по Физикална и рехабилитационна медицина. Част е от екипа на Медицински център за редки болести „РареДис“ Пловдив.

Приема пациенти в Частен кабинет по Физикална и рехабилитационна медицина, Пловдив.

Практикува повече от 20 години хомеопатична терапия, има преподавателски опит в обучения по Клинична хомеопатия.

Д-р Оля Енева

Специалист по Обща медицина.

Работи в частен кабинет по Клинична хомеопатия, София.

Практикува повече от 15 години хомеопатична терапия.

Проф. Ирина Николова, д.м.

Завършила медицина 1985 г.

Преподавател по фармакология от 1986 г. към Медицински факултет, а от 1992 г. към Фармацевтичен факултет, МУ – гр. София.

Завършен курс по Клинична хомеопатия, гр. София, 2010 година.

Преподавател СИД Клинична хомеопатия към Фармацевтичен факултет -гр. София.

Лектор с опит.

Проф. Лили Пейкова

Завършила МУ Фармацевтичен факултет – гр. София 2007 г.

С богат опит  в преподаването и воденето на практически упражнения, семинарни занятия, разработване на дипломни работи при обучението на студенти по фармация за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър-фармацевт”.

Опит в организирането и воденето на лекционни курсове по дисциплината „Фитотерапия”, „Хомеопатия“ както и свободно избирателната дисциплина „Лечебна козметика”.

Издадено Учебно помагало по Хомеопатия за помощник-фармацевти с авторски колектив Лили Пейкова, Бойка Цветкова и Александър Златков.

Завършен курс по Клинична хомеопатия.

Eлина Петкова-Георгиева

Завършила МУ Фармацевтичен факултет – гр. София 2010 г.

С богат опит като магистър фармацевт в аптека и фармацевтичен склад.

Лектор в програми към Министерството на образованието и науката за повишаване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти към Факултет по обществено здраве МУ – гр. София.

Завършен курс по Клинична хомеопатия гр. София, 2014 г.

Гергана Василева

Завършила МУ Фармацевтичен факултет – гр. София 2015 г.

С богат опит като магистър фармацевт в аптека.

През ноември 2022г. Стартира  youtube канал Gergana Pharmacare с цел да популяризирам различни здравни теми като споделям своя опит и познания.

Завършен курс по Клинична хомеопатия гр. София, 2016 г.

Галина Тошева

Завършила МУ Фармацевтичен факултет – гр. София 2005 г.

Преподавател по учебна практика от 2023 г. към Mедицински колеж – гр. Пловдив.

Завършен курс по Клинична хомеопатия, гр.Пловдив, 2017 година.

С опит в консултирането на пациенти по Клинична хомеопатия в аптека.