Мини Модул 2 – Грип и грипни синдроми. Профилактика и лечение на сезонни ринити.

Мини Модул 2 – Грип и грипни синдроми. Профилактика и лечение на сезонни ринити.

Безплатен!

Обучителен модул за лекари без опит и познания в Клиничната хомеопатия.

29 март 2025г. – от 10:00 до 12:30 часа

Изчерпан

Категория:

Описание

Модулът представлява кратък увод в хомеопатичната терапия и приложението й при остри вирусни инфекции, които са най-честата причина за посещение в лекарския кабинет.

Курсът е подходящ за лекари без опит и познания в Клиничната хомеопатията.

По време на обучението лекарите ще се запознят с основните понятия в хомеопатичната терапия. Ще се разгледат хомеопатични медикаменти за профилактика и лечение на грип и остри вирусни инфекции.

Обучението се провежда по нов метод, разработен от ЦОРХ Франция, който се базира на интерактивна и ефективна педагогика, споделяне на клиничен опит и обсъждане на реални казуси от лекарската практика .

Нашите преподаватели са лекари-хомеопати със задълбочени познания и дългогодишен опит в прилагането на хомеопатичното лечение.

Съдържание на курса:

Въведение в Хомеопатията

Превенция на зимни вирусни инфекции

Лечение на грип и остри вирусни инфекции

Профилактика и лечение на алергичен ринит. 

Преподавател

Д-р Екатерина Вълчева

Специалист по Детски болести и Хигиена на детско-юношеската възраст.

Главен асистент в МУ Варна.

Практикува повече от 15 години хомеопатична терапия, има преподавателски опит в обучения по Клинична хомеопатия.

Дата и час на провеждане:

Дата: 29 март 2025г.

Часове: от 10:00 до 12:30 ч.

ОНЛАЙН

Също може да ви хареса…

Мини Модул

Безплатен!

Обучителен модул за лекари без опит и познания в Клиничната хомеопатия.

БЕЗПЛАТЕН