Мини Модул 2023
Профилактика и лечение на грип и остри вирусни инфекции

Мини Модул 2023
Профилактика и лечение на грип и остри вирусни инфекции

Безплатен!

Обучителен модул за лекари без опит и познания в Клиничната хомеопатия.

Изчерпан

Категория:

Описание

Модулът представлява кратък увод в хомеопатичната терапия и приложението й при остри вирусни инфекции, които са най-честата причина за посещение в лекарския кабинет.

Курсът е подходящ за лекари без опит и познания в Клиничната хомеопатията.

По време на обучението лекарите ще се запознят с основните понятия в хомеопатичната терапия. Ще се разгледат хомеопатични медикаменти за профилактика и лечение на грип и остри вирусни инфекции.

Обучението се провежда по нов метод, разработен от ЦОРХ Франция, който се базира на интерактивна и ефективна педагогика, споделяне на клиничен опит и обсъждане на реални казуси от лекарската практика .

Нашите преподаватели са лекари-хомеопати със задълбочени познания и дългогодишен опит в прилагането на хомеопатичното лечение.

Съдържание на курса:

Въведение в Хомеопатията

Профилактика на грип

Лечение на грип и остри вирусни инфекции

Преподавател

Д-р Оля Енева

Специалист по Обща медицина.
Работи в частен кабинет по Клинична хомеопатия, София.
Практикува повече от 15 години хомеопатична терапия.

Дата и час на провеждане:

Дата: 11 ноември 2023

Часове: от 10:00 до 12:30 ч.

ОНЛАЙН