Мини Модул 2024
Грип и грипни синдроми. Профилактика и лечение на сезонни ринити.

Мини Модул 2024
Грип и грипни синдроми. Профилактика и лечение на сезонни ринити.

Безплатен!

Обучителен модул за лекари без опит и познания в Клиничната хомеопатия.

Изчерпан

Категория:

Описание

Модулът представлява кратък увод в хомеопатичната терапия и приложението й при остри вирусни инфекции, които са най-честата причина за посещение в лекарския кабинет.

Курсът е подходящ за лекари без опит и познания в Клиничната хомеопатията.

По време на обучението лекарите ще се запознят с основните понятия в хомеопатичната терапия. Ще се разгледат хомеопатични медикаменти за профилактика и лечение на грип и остри вирусни инфекции.

Обучението се провежда по нов метод, разработен от ЦОРХ Франция, който се базира на интерактивна и ефективна педагогика, споделяне на клиничен опит и обсъждане на реални казуси от лекарската практика .

Нашите преподаватели са лекари-хомеопати със задълбочени познания и дългогодишен опит в прилагането на хомеопатичното лечение.

Съдържание на курса:

Въведение в Хомеопатията

Превенция на зимни вирусни инфекции

Лечение на грип и остри вирусни инфекции

Профилактика и лечение на алергичен ринит. 

Преподавател

Д-р Габриела Кехайова

Специалист по Фармакология, асистент в МУ Варна, катедра:

Фармакология, токсикология и фармакотерапия.

Работи с пациенти в Здравен център “Д-р Кехайови”, Варна

Практикува от 9 години хомеопатична терапия

Дата и час на провеждане:

Дата: 27 януари 2024

Часове: от 10:00 до 12:30 ч.

ОНЛАЙН