Мини Модул

Мини Модул

Безплатен!

Обучителен модул за лекари без опит и познания в Клиничната хомеопатия.

БЕЗПЛАТЕН

Безплатен!
Обучителен модул за лекари без опит и познания в Клиничната хомеопатия. 26 октомври 2024г. - от 10:00 до 12:30 часа

30 налични

-
+
Безплатен!
Обучителен модул за лекари без опит и познания в Клиничната хомеопатия. 29 март 2025г. - от 10:00 до 12:30 часа

Изчерпан

-
+

Изчерпан

Категория:

Описание

Модулът представлява кратък увод в хомеопатичната терапия и приложението й при остри вирусни инфекции, които са най-честата причина за посещение в лекарския кабинет.

Курсът е подходящ за лекари без опит и познания в Клиничната хомеопатията.

По време на обучението лекарите ще се запознят с основните понятия в хомеопатичната терапия. Ще се разгледат хомеопатични медикаменти за профилактика и лечение на грип и остри вирусни инфекции.

Обучението се провежда по нов метод, разработен от ЦОРХ Франция, който се базира на интерактивна и ефективна педагогика, споделяне на клиничен опит и обсъждане на реални казуси от лекарската практика .

Нашите преподаватели са лекари-хомеопати със задълбочени познания и дългогодишен опит в прилагането на хомеопатичното лечение.