Модул Експерт
Lycopodium clavatum & Sulfur

Модул Експерт
Lycopodium clavatum & Sulfur

100.00 лв.

За лекари, завършили “Основен курс по Клинична Хомеопатия”, които владеят предписването на хомеопатични медикаменти при остра и хронична патология и които искат да задълбочат своите познания в хомеопатията.

6 налични

Категория:

Описание

Този модул ще обогати Вашата хомеопатична експертиза със задълбочени познания върху два големи поликреста – Lycopodium clavatum и Sulfur. Сравнителното им разглеждане ще улесни избора им при сходни симптоми и реактивност на пациента.

В модула ще се разгледа приложението на Lycopodium clavatumи Sulfur, както и  допълващите ги лекарства в следните патологии: дерматология, офталмология, УНГ, пулмология, ССС, храносмилателна система,  уро-гинекология, ревматология, неврология и поведенчески нарушения.

Допълнителен акцент е значението на двата поликреста за педиатричната практика и техните превантивни възможности.

Модулът е подходящ за лекари, завършили основен курс по Клинична Хомеопатия, които познават хомеопатичната терапия, владеят предписването на хомеопатични медикаменти при остра и хронична патология, искат да задълбочат своите познания в хомеопатията, желаят да подобрят умението си за предписване в хронична и рецидивираща патология.

Модулът се основава на задълбочена работа с Материя Медика и интегриране на концепцията за диференциална диагноза в Клиничната Хомеопатия.

Обучението  се провежда по нов метод, разработен от ЦОРХ Франция, който се базира на интерактивна и ефективна педагогика, клинични случаи и опит от лекарската практика и дава възможност за лекарствено диференциране: как да избираме между двете много сходни лекарства.

Модулът е подходящ за лекари, завършили основен курс по Клинична Хомеопатия, които владеят предписването на хомеопатични медикаменти при остра и хронична патология и които искат да задълбочат своите познания в хомеопатията.

Нашите преподаватели са лекари-хомеопати със задълбочени познания и дългогодишен опит в прилагането на хомеопатичното лечение. Модулът дава възможност за споделяне и обсъждане на реални казуси от лекарската практика, както по време на обучението, така и в CAMPUS (виртуална среда за самоподготовка и поддържане на контакт с колегите /от курса/ и преподавателите).

Съдържание на курса:

Съдържание на курса:

1-ви ден
 • Обогатяване на познанията
 • Сравнение на двата медикамента
 • Допълващи Lycopodium clavatum и Sulfur медикаменти в:
 • – Дерматология
  – Офталмология
  – УНГ
  – Пулмология
  – ССС

2 – ри ден
 • Допълващи Lycopodium clavatum и Sulfur медикаменти в:
 • – Храносмилателна система
  – Уро-гинекология
  – Ревматология
  – Неврология
  – Поведенчески нарушения
 • Случаи в педиатричната практика
 • Акценти при клиничния преглед и анамнеза
 • Проследяване на пациента

Присъствено обучение - гр.София

 • 20 април 2024 – събота – Първа сесия от 9:00 до 18:00 часа
 • 21 април 2024 – неделя – Втора сесия от 9:00 до 18:00 часа

Място на провеждане

гр.София, Интерпред СТЦ, Офис на Български Фармацевтичен Съюз

Бул.Драган Цанков 36, Блок А, ет.1, офис 107

Преподавател

Д-р Иван Енев

Специалист по Педиатрия и Обща медицина.

Има редица публикации в областта на клиничната хомеопатия в нашия и чуждестранния печат.  Автор и съавтор на множество ръководства по Клинична хомеопатия.

Практикува и преподава Клинична хомеопатия повече от 20г.