Основен курс по Клинична хомеопатия

Основен курс по Клинична хомеопатия

250.00 лв.

За лекари без опит и познания в Клиничната хомеопатията

*Поради големия интерес към обучението местата са изчерпани! 
250.00 лв.
Курсът се провежда в рамките на 16 учебни дни:
 • 8 сесии по 2 дни (един уикенд) с двама преподаватели
 • 3 практически семинара онлайн по 4 часа (събота)
 • Време за провеждане на сесиите: от 9.00 до 18.00 ч.

Изчерпан

-
+
250.00 лв.
Курсът се провежда в рамките на 16 учебни дни:
 • 8 сесии по 2 дни (един уикенд) с двама преподаватели
 • 3 практически семинара онлайн по 4 часа (събота)
 • Време за провеждане на сесиите: от 9.00 до 18.00 ч.

Изчерпан

-
+
Категория:

Описание

Курсът е базисно обучение по Клинична хомеопатия, което се провежда в рамките на 1 учебна година,  8 сесии по 2 дни /един уикенд/.

Курсът е подходящ за лекари без опит и познания в Клиничната хомеопатията.

Курсът запознава с хомеопатичната терапия при остра и хронична патология, с която се срещате ежедневно във Вашата практика.

По време на обучението ще се запознаете с методологията на хомеопатията, фармакологията на хомеопатичните медикаменти – Материя Медика и мястото на този терапевтичен метод в съвременната медицина.

Курсът се провежда по нов метод, разработен от ЦОРХ Франция, който се базира на интерактивна и ефективна педагогика, клинични случаи и опит от лекарската практика. Нашите преподаватели са лекари-хомеопати със задълбочени познания и дългогодишен опит в прилагането на хомеопатичното лечение.

Курсът дава възможност за споделяне и обсъждане на реални казуси от лекарската практика, както по време на обучението, така и в CAMPUS (виртуална среда за самоподготовка, поддържане на контакт с колегите от курса и дискусии с преподавателите).

Успешно завършилите обучението ще получат диплома по Клинична хомеопатия от ЦОРХ.

Курсът  подготвя за  успешно прилагане на хомеопатията в лечението на Вашите пациенти като разширява терапевтичните възможности.

Съдържание на курса:

 • Сесия 1 – Въведение в курса. Определение за хомеопатия, принципи. УНГ 1 част
 • Сесия 2 – Инфекции на горни дихателни пътища. УНГ 2 част
 • Сесия 3 – Акушерство и Гинекология
 • Сесия 4 – Урогинекология и Гастроентерология
 • Сесия 5 – Ревматология и Травматология
 • Сесия 6 – Дерматология
 • Сесия 7 – Тревожно-депресивни състояния и нарушение на съня
 • Сесия 8 – Съпътстващи грижи в онкологията
 • Сесия 9 – Подготовка за изпит. Заключителен изпит.
 •