Пациентът в неговата цялост – Група 2

Пациентът в неговата цялост – Група 2

150.00 лв.

За лекари завършили “Основен курс по Клинична хомеопатия”

Присъствено обучение – гр. Пловдив

3 налични

Категория:

Описание

Курсът обхваща задълбочени познания върху хроничен начин на реакция, чувствителните типове, основните лекарства в хомеопатичната Материя Медика, клинични случаи и опит, базирани на ситуации, срещани в ежедневната практика на ОПЛ и специалисти.

Курсът е подходящ за лекари завършили  Основен курс по Клинична хомеопатия.

Обучителният модул представя лесен и бърз метод за консултация, благодарение, на което вие ще можете да:

Намалите честотата на рецидивите при хронична и повтаряща се патология, както и тежестта на клиничните епизоди

Предотвратите или предвидите появата на патологии, специфични за всеки от вашите пациенти

Този модул се основава на задълбочена работа върху хронична реактивност, чувствителните типове и основните лекарства в хомеопатичната Материя Медика.

Обучението  се провежда по нов метод, разработен от ЦОРХ Франция, който се базира на интерактивна и ефективна педагогика, клинични случаи и опит от лекарската практика. Нашите преподаватели са лекари-хомеопати със задълбочени познания и дългогодишен опит в прилагането на хомеопатичното лечение.

Курсът дава възможност за споделяне и обсъждане на реални казуси от лекарската практика, както по време на обучението, така и в CAMPUS (виртуална среда за самоподготовка и поддържане на контакт с колегите /от курса/ и преподавателите).

Съдържание на курса:

 • Основна цел – успешно повлияване на хроничната патология с кратък преглед и бързи решения.
 • Откриване на хроничния начин на реакция и чувствителните типове
 • Определяне на пациентите като цяло в рамките на първите 5 минути при всяка Ваша консултация
 • Интегриране на концепцията за диференциална диагноза в клиничната хомеопатия
 • Лекарствено отдиференциране: как да избираме между две много сходни лекарства?
 • Прогнозна стратегия в цялостната грижа за Вашите пациенти

Присъствено обучение - гр.Пловдив

 • Предварителна подготовка – Самостоятелна работа в КАМПУС
 • 17 февруари 2024 – събота – Първа сесия от 9:00 до 18:00 часа
 • Самостоятелна работа в КАМПУС
 • 23 март 2024 – събота – Втора сесия от 9:00 до 18:00 часа
 • Самостоятелна работа в КАМПУС
 • 27 април 2024 – Трета сесия от 9:00 до 18:00 часа

Място на провеждане

 • гр.Пловдив
 • Хотел “Jagerhof” 
 • ж.к.Тракия, ул.Съединение N:2