Регистрация

Регистрацията ще ви позволи да се регистрирате за курсове за обучение, предоставяни от ЦКК, и да получите достъп до вашето лично пространство.

Пример: РК на БЛС – София, РК на БЛС – Варна, РК на БЛС – Пловдив и т.н.
Вашите лични данни ще бъдат използвани за подпомагане на вашето изживяване в този уебсайт, за управление на достъпа до вашия акаунт и за други цели, описани в нашата политиката на поверителност.