11-та международна конференция на ЦОРХ

Blog

На 7-8 юни 2024 година в Брюксел, Белгия предстои да се проведе 11-та международна конференция на ЦОРХ на тема “Основни предизвикателства в здравеопазването: Намиране на отговори в Хомеопатията”.

Форумът ще представи мястото на хомеопатичната терапия в актуалните проблеми на общественото здраве.

Повече информация относно регистрацията и програмата на конференцията може да намерите на: https://www.cedh.org/actualites/7-8-juin-2024-11emes-rencontres-internationales-du-cedh