XXII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

“ДИХАТЕЛНИ АЛЕРГИИ И ИМУНИТЕТ.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНАТА ТЕРАПИЯ.”

Несебър, 31.V. – 2.VI.2024

Лектори

Д-р Петко Загорчев

Специалист по Анестезиология и интензивно лечение, Токсикология, Спешна медицина, Ендобиогенна медицина.

Работи в МБАЛ Шумен. Има частен кабинет за хомеопатични прегледи, Шумен.

Д-р Василка Юрукова

Специалист по Вътрешни болести. На свободна практика като лекар хомеопат в Пловдив от над 20 години.

Преподавала е няколко години хомеопатия в САЩ за CEDH USA, в Австралия и Нова Зеландия.  Автор на книгата „Живот без алергии“.

Д-р Иван Енев

Специалист по Педиатрия и Обща медицина.

Има редица публикации в областта на клиничната хомеопатия в нашия и чуждестранния печат. Автор и съавтор на множество ръководства по Клинична хомеопатия.

Д-р Кирил Добрев

Специалист по Анестезиология и интензивно лечение, асистент преподавател по анестезиология и спешна медицина в МФ към Тракийски Университет – гр. Стара Загора.

Практикува повече от 15 години хомеопатична терапия.

Д-р Екатерина Вълчева, д.м.

Специалист по Детски болести и Хигиена на детско-юношеската възраст, главен асистент в МУ Варна. 

Автор и лектор е на курсове за следдипломно обучение; лектор – консултант в инициативите „Училище за родители“. 

Д-р Даниела Карабелова

Специалист по Обща медицина, работи повече от 10 години като ОПЛ, както и като асистент към катедра Обща медицина на МУ София. Д-р Карабелова има интереси в областта на интегративната медицина и прилага холистичен подход в терапията на своите пациенти.

Д-р Айча Заралиева, д.м.

Специалист по физикална и рехабилитационна медицина при заболявания на опорно-двигателния апарат, нервната система, ревматологични заболявания, УНГ, спортен травматизъм. Специализирала е във ФРМ, ВМА София, асистент към КФМР, МУ София.

Д-р Габриела Кехайова, д.м.

Специалист по Фармакология, асистент в МУ Варна, катедра: Фармакология, токсикология и фармакотерапия.

Практикува от 9 години хомеопатична терапия.

Д-р Радостина Симеонова

Специалист по Физикална и рехабилитационна медицина. 

Практикува повече от 20 години хомеопатична терапия, има преподавателски опит в обучения по Клинична хомеопатия.

Д-р Оля Енева

Специалист по Обща медицина.

Работи в частен кабинет по Клинична хомеопатия, София.

Практикува повече от 15 години хомеопатична терапия.

Проф. Ирина Николова, д.м.

Завършила медицина 1985 г.

Преподавател по фармакология от 1986 г. към Медицински факултет, а от 1992 г. към Фармацевтичен факултет, МУ – гр. София.

Завършен курс по Клинична хомеопатия, гр. София, 2010 година.

Доц. Ангел Кунчев

Доц. Кунчев завършва Медицинския институт в Пловдив през 1985 г. След дипломирането си започва работа в отдел „Противоепидемичен контрол” в ХЕИ – Хасково, а от 2001 г. е на работа в същия отдел, но към МЗ. По-късно става директор на отдел „Надзор на заразните болести“ в МЗ. Повече от двадесет години работи в областта на надзора на заразните болести.

Проф. Виктория Сарафян

Ръководител на Катедра Медицинска Биология, МФ, МУ-Пловдив. Водещ учен изследовател в областта на медицинската биология и клиничната имунология. Дългогодишен лектор на националните конференции по Клинична хомеопатия. 

Проф. Гергана Петрова

Преподавател в Катедрата по педиатрия на Медицински университет, София. Ръководител клиниката по Детски болести на Александровска болница. Специалист по Детски болести, Детска пневмология и фтизиатрия. 

Проф. Димитричка Близнакова

Специалист Детски болести, Нефрология, МФ на Бургаски университет. Републикански консултант по педиатрия и детска нефрология. Дългогодишен лектор на националните конференции по Клинична хомеопатия. Преподавател на СИД Клинична хомеопатия.

Проф. д-р Дарина Найденова

Специалист Хранене и диететика, МУ Варна. Консултира пациенти и изготвя индивидуални препоръки и хранителни режими при непоносимост към храни, хранителни алергии и метаболитни нарушения. Председател на НАПДИМ, партньор на БМХО.

Проф. Златислав Стоянов

Носител на „Награда Варна“ в категория „Хуманитарни науки“ за цялостен принос в образователната, обществената и научноизследователската дейност в сферата на медицината, физиологичните и хуманитарните науки и здравеопазването.

Изабел Шанел

Ръководител научноизследователска и развойна дейност по научни и медицински въпроси на Боарон, Франция. Специалист фундаментални изследвания, клинични проучвания, галенови и аналитични разработки, научна и медицинска комуникация в областта на хомеопатията.

Проф. Николай Сапунджиев

Преподавател е по УНГ болести, практикуващ поливалентен хирург в областта на оториноларингологията и хирургията на глава и шия, ендоскопската и миниинвазивна диагностика и лечение на заболяванията на УНГ-органите и горните дихателни пътища.

Д-р Невена Микова

Ветеринарен лекар-хомеопат. През 2012 година създава ветеринарен център ХомеоВет, където продължава да работи до момента. Интереси в областта на инфекциозни и вътрешни болести, дерматология, лабораторна диагностика.

Доц. д-р Цанко Христов

Преподавател в катедра „Вътрешни болести“ на Ветеринарномедицински факултет към Тракийски Университет. Практикуващ лекар в Клиника по дребни животни на ВМФ.

Области на интереси: урология, хематология, образна диагностика

Доц. д-р Трифон Червенков

Лекар със специалности по клинична имунология, биохимия, медицинска генетика.

Началник лаборатория по Клинична имунология към УМБАЛ Св. Марина Варна.

Д-р Слави Филчев, д.м.

Началник Детско отделение на Пета МБАЛ, София.

Специалист по Детски болести, Детска пневмология и фтизиатрия, Хомеопатия.

Педиатър на годината за 2019.

Д-р Кадар Сорин

Специалист УНГ, председател на РМХО (Румънската медицинска хомеопатична организация).

Специалист по Клинична хомеопатия, преподавател към ЦОРХ Франция.

Има множество участия в международни форуми по проблемите на УНГ заболявания, имунитет, алергии и клинична хомеопатия.