XXII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

“ДИХАТЕЛНИ АЛЕРГИИ И ИМУНИТЕТ.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНАТА ТЕРАПИЯ.”

Несебър, 31.V. – 2.VI.2024

ПРОГРАМА

ДИХАТЕЛНИ АЛЕРГИИ И ИМУНИТЕТ.
ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНАТА ТЕРАПИЯ.

1ви ден – 31-ви май 2024, петък

11:00 – 16:00

Регистрация в хотел „Сол Несебър Палас“

16:00 – 16:10

Откриване – Конферентна зала „Нептун“, д-р Петко Загорчев

Модератор – Д-р Габриела Кехайова

16:10 – 17:00

Алергии и имунитет. Хистаминът – познатият непознат

Проф. Виктория Сарафян, МУ Пловдив

Интегративен подход в имуноалергичната патология. Бронхиална астма

Д-р Петко Загорчев, Шумен

17:00 – 17:50        

Вродени грешки на имунитета: клинични, лабораторни и генетични аспекти

Доц. Трифон Червенков, МУ Варна

Инфекции при дихателните алергии

Д-р Василка Юрукова, Пловдив

17:50 – 18:30

Храненето в генезата на алергиите

Проф. Дарина Найденова, МУ Варна

Хомеопатичен подход при дихателни прояви на хранителни алергии

Д-р Иван Енев, Враца

18:30 – 19:10      

Проучвания за имунитет и хомеопатични медикаменти

Изабел Шанел, Институт Боарон

19:10 – 19:30

Епигенетика и имунитет

Проф. Надка Бояджиева, София

19:30 – 19:45  

Дискусия

20:00

Коктейл за „Добре дошли“

2ри ден – 1-ви юни 2024, събота

Модератор – Д-р Василка Юрукова

09:00 – 09:20

Невидимият враг – алергените около нас

Проф. Ирина Николова, МУ София

09:20 – 10:00

Ваксини и Имунитет

Доц. Ангел Кунчев, София

10:00 – 10:40

Имунитет и УНГ патология. Аденоидни вегетации

Проф. Николай Сапунджиев, МУ Варна

Аденоидни вегетации, хомеопатичен поглед, прогностична стратегия

Д-р Иван Енев, Враца

10:40 – 10:50

Кафе-пауза

Модератор – Д-р Иван Енев

10:50 – 11:20     

Често боледуващото дете – алергично ли е то?

Д-р Оля Енева, София

Д-р Даниела Карабелова

10:20 – 11:40     

Хомеопатично десенсибилизиращо лечение на алергичния ринит в детска възраст.

Д-р Слави Филчев, д.м.

11:40 – 12:20     

Сезонен алергичен ринит при деца. Диагностика и възможности на хомеопатичната терапия.

Д-р Сорин Дан Кадар, Румъния

12:20 – 12:40

Стрес и имунитет
Проф. Златислав Стоянов, МУ Варна

12:40 – 13:00

Дискусия

13:00 – 14:30

Обяд

14:50 – 15:30 

Проучвания във ветеринарната медицина

Доц. д-р Цанко Христов, Стара Загора

Alum и Alumina. Ролята на адювантите, включени в състава на ваксините, в етиопатогенезата на алергиите.

Д-р Невена Микова, София

16:00 – 18:00 

Постерна сесия

Модератор – Д-р Петко Загорчев

20:30

Клуб Вива, музикална програма

3ти ден – 2-ри юни 2024, неделя

Модератор – Д-р Кирил Добрев

09:00 – 09:20

Астма – диагностика и съвременна терапия

Проф. Гергана Петрова, София

09:20 – 09:40

Хомеопатична анамнеза при дихателни алергии

Д-р Василка Юрукова, Пловдив

09:40 – 10:00   

Хомеопатична подкрепа при бронхиална астма

Д-р Радостина Симеонова  

10:00 – 10:20   

Физикални методи в помощ на пациента с астма

Д-р Айча Заралиева

10:20 – 11:00

Кафе-пауза и освобождаване на стаите

11:00 – 11:20  

Ново от Боарон

Д-р Татяна Бойкова, Боарон България

11:20 – 12:20

Кръгла маса на експерта. Клинични случаи и въпроси.

Д-р Василка Юрукова, Д-р Оля Енева, Д-р Даниела Карабелова

Д-р Петко Загорчев, Д-р Иван Енев

Дискусия

12:20 – 12:30

Закриване